2017 | 2016 | 2015 | 2014


2017

 A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2017-ben benyújtott
országos népszavazási kezdeményezések

 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés
A szervező(k) neve
NVI elnöke/NVB kapcsolódó határozata
1.  2017. február 22. „Akar-e Ön előrehozott országgyűlési választást Magyarországon?” Demokrata Párt 2/2017. NVB határozat 
2. 2017. március 2.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezhetőek?” Gál József magánszemély  4/2017. NVB határozat
3. 2017. március 2.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő paksi atomerőművi blokkok leállását követően Magyarországon atomerőműben ne termeljenek áramot?”  Gál József magánszemély  5/2017. NVB határozat
4. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől előírja az atomerőművi áramtermelő kapacitások teljes egészének megújuló energiaforrásokkal történő kiváltását?”   Gál József magánszemély 6/2017. NVB határozat 
5. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől megtiltja az atomerőműben történő áramtermelést?”  Gál József magánszemély 7/2017. NVB határozat 
6. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Országgyűlés kötelezze a Kormányt a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény megszüntetésének kezdeményezésére?”  Gál József magánszemély 8/2017. NVB határozat 
7. 2017. március 6. „EGYETÉRT E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN MONDJA KI, HOGY A DEVIZAALAPÚ KÖLCSÖNÖKET FELVÉTELKORI ÁRFOLYAMON KELLJEN ELSZÁMOLNI ÉS VISSZAFIZETNI?” Balogh Béla magánszemély  9/2017. NVB határozat 
 8.  2017. március 10.  „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Nemzeti Energiastratégiát, hogy az a megújuló energiaforrások hasznosítását és az energiahatékonyság javítását előnyben részesítse az atomenergia alkalmazásával szemben?”  Jávor Benedek magánszemély  10/2017. NVB határozat 
9. 2017. március 10.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés olyan új energiastratégiát fogadjon el, amely minden más energiatermelési megoldáshoz képest elsőbbséget ad a megújuló energiának?” 

Dr. Szél Bernadett magánszemély   11/2017. NVB határozat 
 10. 2017. március 10.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar kormány éljen a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló szerződésben foglalt jogszerű felmondás lehetőségével?”  Dr. Szél Bernadett magánszemély 12/2017. NVB határozat 
 11. 2017. március 10.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse, hogy a megújuló energia lakossági használata minden más energiaforrást megelőzzön?”  Ungár Péter Károly magánszemély  13/2017. NVB határozat 
12. 2017. március 10.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő 50 évben atom-energetikai beruházás valósuljon meg Magyarországon?” Ungár Péter Károly magánszemély  14/2017. NVB határozat 
13. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozó 109. §-át akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos szabályozás helyébe a 2015. év december hó 31. napján hatályos rendelkezések lépjenek ismét hatályba, kiegészítve azt azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, akik 1987. március hó 15. napja óta a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagjai, országgyűlési képviselők, polgármesterek voltak, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  16/2017. NVB határozat
14. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, mely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló 2003, évi XCII. törvény 109. §-ának 2015. év december hó 31. napján hatályos szabályai alapján a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, aki 1987. március hó 15. napja óta a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
17/2017. NVB határozat 
15. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el mindazon személyekkel és közeli hozzátartozójukkal szemben, aki a 1987. év március hó 15. napja óta a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 18/2017. NVB határozat
16. 2017. március 20.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve, amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el minden közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  19/2017. NVB határozat
17. 2017. március 20.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt és amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  20/2017. NVB határozat
18. 2017. március 20.  „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozó 109. §-át akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos szabályozás helyébe a 2015. év december hó 31. napján hatályos rendelkezések lépjenek ismét hatályba, kiegészítve azt azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, aki 1987. március hó 15. napja és 2017. év március hó 15. napja között a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi és közpénz felhasználásával összefüggő funkcióval járó tevékenység végzésétől.”   Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
  21/2017. NVB határozat
19. 2017. március 21.  „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg, hogy – a paksi atomerőmű két új reaktorblokkjának megépítéséről kötött magyar-orosz egyezmény 2014. januári aláírásakor bejelentett 12,5 milliárd eurón túl – további összegek kerüljenek kiadásra a blokkok megépítésével vagy a villamosenergia-rendszerbe való beillesztésével összefüggésben akár az állam, akár az új blokkok beruházója vagy üzemeltetője, akár a villamos rendszerirányító vagy a nagykereskedő részéről, akár saját forrásból, akár hitelfelvételből finanszírozva?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
 22/2017. NVB határozat 
20. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse: Magyarország területén nem épülhet olyan síkvidéki vízerőmű vagy hegyvidéki szivattyús-tározós erőmű, amelyet – akár csak közvetve – a nukleáris alapú áramtermelés időszakos feleslegének kiegyensúlyozására használnának?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
  24/2017. NVB határozat 
21. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényi úton biztosítsa, hogy 2017. december 31-ét követően Magyarországon atomreaktor, egyéb nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló csak abban az esetben üzemelhessen, ha az engedélyes az esetleges nukleáris baleset következtében fellépő károk teljes mértékben való megtérítéséhez elégséges biztosítással vagy más pénzügyi fedezettel rendelkezik?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
  25/2017. NVB határozat 
22. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot arról, hogy legkésőbb 2019. január 1-től kezdődően Magyarország végrehajtja a Németországban zajló „Energiafordulat” program – mindenekelőtt a nap- és szélenergia alapú áramtermelés állami segítséggel való felfuttatása – lépéseit úgy, hogy a program magyar változatának kidolgozásához a kormány a német kormánytól kér szakmai segítséget?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
  26/2017. NVB határozat 
23. 2017. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jövőben új atomerőművi blokk ne épüljön?”  Ferenczi István magánszemély  27/2017. NVB határozat  
24. 2017. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2080 előtt üzembe helyezzenek Magyarországon atomerőművi blokkokat?”  Ferenczi István magánszemély  28/2017. NVB határozat 
25. 2017. március 23. „Egyetért-e Ön azzal, hogy új atomerőművi blokk csak akkor kaphasson létesítési engedélyt, ha az azzal együttesen számított magyarországi teljes villamosenergia-termelő kapacitás legalább egyharmada megújuló energiaforrás hasznosításával működik?” Deák Roland magánszemély   29/2017. NVB határozat 
26. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy a hazai minimálbér rövidtávon az európaihoz igazodjon, hogy itthon tarthassuk és hazahívhassuk gyermekeinket, unokáinkat?” Dr. Bene Gábor magánszemély   1/2017. NSz. számú határozat
27. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy várólista helyett személyre szabottan, hazai innovatív szuper-kórházakban gyógykezeljék a rászorulókat?” Dr. Bene Gábor magánszemély   2/2017. NSz. számú határozat
28. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy a fogyasztókat állami vagy szövetkező hazai mintagazdaságok, olyan minőségbiztosított élelmiszerekkel lássák el megfizethető áron, melyek a változatos táplálkozás mellet az egészség hosszútávú fönntartását is szolgálják?” Dr. Bene Gábor magánszemély   3/2017. NSz. számú határozat
29. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy pl. az olimpia és minden jelentősebb közpénz-beruházás kapcsán az ellenzék és a civil-szervezetek széleskörű ellenőrzési jogot kapjanak és álláspontjuk mindenki számára - a közmédiában is elérhetően -, megjelenhessen?” Dr. Bene Gábor magánszemély  4/2017. NSz. számú határozat
30. 2017. március 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy tényleges szabadságvesztést kapjon az, aki állatot megkínoz, elpusztít, és ilyen esetekben a büntetési tétel alsó határa minimum 2 év legyen, valamint támogatja-e azon mellékbüntetés bevezetését, amely a szabadságvesztés főbüntetés mellett alkalmazható, és alkalmas arra, hogy akár 5 éves időtartamra tiltsa el az állattartót e tevékenységétől, illetve, aki az eltiltás hatálya alatt újra állatot kezd tartani szintén büntetendő legyen?” Révai Ildikó magánszemély   30/2017. NVB határozat 
31. 2017. március 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14) OGY határozatot és annak 1. számú mellékletét úgy módosítsa az Országgyűlés, hogy a hatályos, célul kitűzött áramellátási forgatókönyv helyett az Energiastratégia f) jelű, úgynevezett ”Anti Atom Zöld (+)”áramellátási forgatókönyv megvalósítását tűzze ki célul, amely nem számol új atomerőművi blokkok és szénerőművek építésével, hanem a megújuló energiaellátás részarányát növelné?” Dr. Szilágyi Péter Zoltán magánszemély   31/2017. NVB határozat 

 

32.

2017. április 3. „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy Magyarországon ne lehessen olyan sporteseményt rendezni, amelyen a versenyzőket szexuális irányultsági, nemzetiségi, származási, világnézeti, vagy vallási alapon korlátozzák vagy előnyben részesítik?” Varju László magánszemély  5/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás: 
2017. április 12.
33. 2017. április 5. "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD) szóló szerződésben részes állam által elismert felsőoktatási intézmény Magyarországon bejelentés alapján folytathasson külföldi oklevelet adó képzési tevékenységet?" Sebián-Petrovszki László magánszemély  
34. 2017. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzeti letelepedési engedély megszerzéséhez nemzetgazdasági érdekre tekintettel nyújtott kedvezmények megszűnjenek?” Vágó Gábor magánszemély  
35. 2017. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárásban a nemzetgazdasági érdek fennállásának vizsgálata során külföldön bejegyzett jogi személy által kibocsátott értékpapírral való rendelkezést ne lehessen figyelembe venni?” Vágó Gábor magánszemély  
36. 2017. április 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35/A-35/C. §-ait?” Vágó Gábor magánszemély  
37. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés átnevezze Paks várost annak érdekében, hogy a tervezett új atomerőművi blokkokkal kapcsolatos nemzetközi szerződések érvényüket veszítsék?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt  
38. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy Magyarországon új atomerőművi blokk csak a felcsúti Pancho Aréna 50 méteres körzetében épülhessen?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt  
39. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos állampolgári tájékoztatásról annak érdekében, hogy a Nemzeti Választási Bizottság ne minősíthesse a választópolgárok számára túl bonyolultnak az atomenergiával kapcsolatos népszavazási kérdéseket?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt  
40. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy Magyarországon csak megújuló energiaforrások hasznosításával működhessen atomerőmű?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   7/2017. NSz. számú határozat
41. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő, "P", "A", "K" és "S" betűvel kezdődő családnévvel rendelkező hálózati személyek 6-os kartonjai nyilvánosak legyenek?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   8/2017. NSz. számú határozat
42. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy ne lehessen ajtót építeni a paksi atomerőmű tervezett új blokkjainak épületein?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   9/2017. NSz. számú határozat
43. 2017. április 6. „Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés Magyarországon tiltsa be a maghasadást?” Magyar Kétfarkú Kutya Párt   10/2017. NSz. számú határozat
44. 2017. április 7. "Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2017.04.04-én hozott ”lex-CEU” nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a 2011. évi CCIV-es módosítását a kormány visszavonja?" Demokrata Párt   6/2017. NSz. számú határozat
Ismételt benyújtás: 
2017. április 18.
45.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?”  Vágó Gábor magánszemély   
46.  2017. április 10.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények alsó büntetési tétele hivatalos személy által történő elkövetés esetén öt év szabadságvesztés legyen?”   Vágó Gábor magánszemély  
47.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a feljelentés elutasításával szemben a feljelentő bírósághoz fellebbezhessen?” Vágó Gábor magánszemély  
48.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a nyomozást megszüntető döntéssel szemben a feljelentő bírósághoz fellebbezhessen?” Vágó Gábor magánszemély  
49.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság által kötött szerződés érvényességi feltétele legyen, hogy a szerződést a köztulajdonban álló gazdasági társaság az interneten közzétegye?” Vágó Gábor magánszemély  
50.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a költségvetési szerv által kötött szerződés érvényességi feltétele legyen, hogy a szerződést a költségvetési szerv az interneten közzétegye?” Vágó Gábor magánszemély  
51.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” Vágó Gábor magánszemély  
52.  2017. április 10. „Egyetért-e Ön azzal, hogy költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” Vágó Gábor magánszemély  
53.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  
54.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény úgy módosuljon, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható és megválasztható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  
55.  2017. április 11.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 9., 76., 77., 115., 117. §-ait a 2017. április 4-én hatályban volt szövegük szerinti tartalomra módosítsa?”

Kádár Barnabás Áron magánszemély  
56.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény attól függetlenül folytathasson oklevelet adó képzési tevékenységet, hogy magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  
57.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény attól függetlenül folytathasson oklevelet adó képzési tevékenységet, hogy a székhelye szerinti országban folytat-e ténylegesen felsőoktatási képzést?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  
58.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Central European University a 2017. április 4-én hatályos szabályozás szerinti feltételekkel működhessen Magyarország területén?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  
59.  2017. április 11.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén bejelentés alapján működhessenek az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) valamely tagállamában államilag elismert, nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmények?”

Kádár Barnabás Áron magánszemély  
60.  2017. április 11. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Central European University a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2017. április 4-én hatályos szabályozása szerinti feltételekkel működhessen Magyarország területén?” Kádár Barnabás Áron magánszemély  

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.04.18.