Folyamatban lévő aláírásgyűjtések

 

 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés
A szervező(k) neve
Kapcsolódó határozat(ok)
[NVI; NVB; Kúria időrendi sorrendben]
Az aláírásgyűjtésre nyitva álló időtartam
1. 2017. május 31. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?” Schádi Tamás István magánszemély
 

77/2017. számú határozat
Knk.VII.37.592/2017/2.

2017. november 11 -
2018. március 10.
2. 2017. július 6. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” Kádár Barnabás Áron magánszemély 92/2017. NVB határozat Knk.IV.37.686/2017/3. 2017. november 21 - 2018. március 20.
 

 

Honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló folyamatban lévő aláírásgyűjtés

 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés
A szervező(k) neve
Kapcsolódó határozat(ok)
[NVI; NVB; Kúria időrendi sorrendben]
Az aláírásgyűjtésre nyitva álló időtartam
1. 2017. július 7. „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” Váradi Barna magánszemély
 

94/2017. NVB határozat 
Knk.VII.37.689/2017/2.

2017. december 1 -
2018. március 30.

Utolsó módosítás dátuma: 2017.11.30.